Pages

Saturday, December 15, 2012

મતદાર જાગૃતિ રેલી .


ઝાલાની મુવાડી પ્રા .શાળા દ્વારા મતદાર જાગૃતિ અંતર્ગત રેલી તેમજ તાલુકા હેલ્થ ઓંફીસ ,પ્રાંતિજના સહયોગથી ભવાઈ કાર્યક્રમ  યોજાયો .તા-5-10-11 ડીસેમ્બર 2012 .

Wednesday, December 5, 2012


ઝાલાની  મુવાડી -  કેશરપુર મિશ્ર  પ્રા શાળાના બાળકોએ   મતદાન  સબંધી રેલી  તા-5-12-2012 ના રોજ યોજી, કેશરપુર તથા ઝાલાની મુવાડી ગામમાં રેલી કાઢવામાં આવી।